logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • Premium T-VER
  • LESS
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
ลำดับ CPA เลขที่ขึ้นทะเบียน ชื่อกลุ่มโครงการย่อย ที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้(tCO2eq/year) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq) รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq)
1 311 02 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสาขาอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ กลุ่มโครงการย่อยที่ 02 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 17/139 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 2. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 3. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมาเลขที่ เลขที่ 760 หมู่ที่ 5 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 4. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เลขที่ 102 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 5. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา นครปฐม เลขที่ 378 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 6. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 7. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี เลขที่ 120 หมู่ที่ 11 ตำบล พลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โครงการประเภทพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (REF) 1482
2 311 01 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสาขาอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 7 สาขาใน จ.นนทบุรี, ขอนแก่น, อุดรธานี, เชียงใหม่, สงขลา, สุราษฎร์ธานี และ ชลบุรี โครงการประเภทพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (REF) 1588

ระเบียบวิธีการ