logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • Premium T-VER
  • LESS
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
  • กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนพัฒนาโครงการ JCM Model Project
  • Slide TVER
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก
สถิติการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

สถิติการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

สถิติการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ JCM

28 May 2021
สัดส่วนเงินที่ขอรับการสนับสนุนต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ต้องไม่เกินค่าที่กำหนด ค่าสำหรับโครงการทั่วไป เท่ากับ 4,000 เยน/ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และค่าสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เท่ากับ 2,500 เยน/ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยประสิทธิภาพของ ...
28 May 2021
กลไก JCM ให้การรับรองเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการขอรับทุนเพื่อพัฒนาโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า จะคิดการลดก๊าซเรือนกระจกเฉพาะในส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ไม่นับรวมการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซชี ...
28 May 2021
ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ใช้ในการคิดค่าเสื่อมของโครงการตามที่กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกำหนด
Question
Contact
Banner3