logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • Home
 • JCM
 • ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ JCM
 • กรณีที่โครงการเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขายไฟฟ้าแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่