logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • Premium T-VER
 • LESS
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • หน้าแรก
 • JCM
 • ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ JCM
 • ถ้าเป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกคล้ายกับโครงการที่เคยได้รับทุน จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกหรือไม่
 • หน้าแรก
 • JCM
 • ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ JCM
 • ถ้าเป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกคล้ายกับโครงการที่เคยได้รับทุน จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกหรือไม่