โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแบบแผนงาน (Programme of Activities: PoA) - Bangkok Metropolitan Area E-Bus Zone 3 and 4
ลำดับ CPA เลขที่ขึ้นทะเบียน ชื่อกลุ่มโครงการย่อย ที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้(tCO2eq/year) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq) รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq)
1 334 06 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 6 (CPA6) โครงการรถโดยสารไฟฟ้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โซน 3 และ 4 สถานีชาร์จไฟฟ้า – เคหะธนบุรี สถานีชาร์จไฟฟ้า – ตลิ่งชัน 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - บางพลี สถานีชาร์จไฟฟ้า – ปากน้ำ สถานีชาร์จไฟฟ้า - รังสิต 200 ปี สถานีชาร์จไฟฟ้า – ศาลายา โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 9203
2 334 05 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 5 (CPA5) โครงการรถโดยสารไฟฟ้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โซน 3 และ 4 สถานีชาร์จไฟฟ้า - เคหะธนบุรี สถานีชาร์จไฟฟ้า - บางพลี สถานีชาร์จไฟฟ้า – พระประแดง สถานีชาร์จไฟฟ้า - พรานนก สถานีชาร์จไฟฟ้า – พุทธมณฑลสาย 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – ม.ราม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – วัดไร่ขิง สถานีชาร์จไฟฟ้า – ศาลายา โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 11794
3 334 04 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 4 (CPA4) โครงการรถโดยสารไฟฟ้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โซน 3 และ 4 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ตลิ่งชัน 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ปากน้ำ สถานีชาร์จไฟฟ้า – พระประแดง สถานีชาร์จไฟฟ้า - พุทธมณฑลสาย 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – ม.ราม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – รามคำแหง 74 สถานีชาร์จไฟฟ้า – วัดไร่ขิง สถานีชาร์จไฟฟ้า – ศาลายา โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 7347
4 334 03 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 3 (CPA3) โครงการรถโดยสารไฟฟ้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โซน 3 และ 4 สถานีชาร์จไฟฟ้า - เคหะธนบุรี สถานีชาร์จไฟฟ้า - ตลิ่งชัน 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – บางพลี สถานีชาร์จไฟฟ้า - ปากน้ำ สถานีชาร์จไฟฟ้า – พระประแดง สถานีชาร์จไฟฟ้า – ม. ราม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – วัดไร่ขิง สถานีชาร์จไฟฟ้า – ศาลายา สถานีชาร์จไฟฟ้า – แสมดำ สถานีชาร์จไฟฟ้า – เอกชัย โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 7410
5 334 02 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 2 (CPA2) โครงการรถโดยสารไฟฟ้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โซน 3 และ 4 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ตลิ่งชัน 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ปากน้ำ สถานีชาร์จไฟฟ้า – พระประแดง สถานีชาร์จไฟฟ้า - พุทธมณฑลสาย 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – รามคำแหง 74 สถานีชาร์จไฟฟ้า – วัดไร่ขิง สถานีชาร์จไฟฟ้า – แสมดำ โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 7383
6 01 01 โครงการรถโดยสารไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 3 และ 4 กลุ่ม โครงการย่อยที่ 1 1. สถานีชาร์จไฟฟ้าสุทธิสาร กรุงเทพมหานคร 2. สถานีชาร์จไฟฟ้าพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3. สถานีชาร์จไฟฟ้าตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 1971