ลำดับ CPA เลขที่ขึ้นทะเบียน ชื่อกลุ่มโครงการย่อย ที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้(tCO2eq/year) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq) รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq)
1 02 02 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ออร์เคสตราที่บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) 84/3-7 ซอย ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุน เทียน กรุงเทพมหานคร โครงการประเภทพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (REF) 666
2 01 01 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ออร์เคสตรา ที่ บริษัท บางกอกโพลีแซค จํากัด 214/1-214/2 ถนนคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โครงการประเภทพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (REF) 610