กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

สถิติการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (PoA)

 

สถิติการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก PoA

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด กักเก็บได้จากโครงการ T VER tCO2eqyear

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด กักเก็บได้จากโครงการ T VER tCO2eqyear 1

 

**หมายเหตุ : ยังไม่มีโครงการที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER ประเภทแผนงาน

  • Hits: 9127