logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • GHG 1905x420
 • Comittee
 • New Guideline VVB
 • Tax2
 • Slide TVER

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

ที่ตั้งโครงการ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร สาขาระยอง
ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร สาขาศรีราชา
ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร สาขาอมตะ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร สาขาพัทยา(เหนือ)
ศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม สาขาเชียงราย
ศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม สาขามีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ
145 หมู่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้งโครงการ
11/22 หมู่ที่ 20 ถนน นิมิตใหม่ ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
Banner2
Banner3
Banner4

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

03 มกราคม 2562
ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - พลังงานทดแทน - ...
03 มกราคม 2562
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
22 ตุลาคม 2561
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินกา ...
Banner2
Banner3