logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2063
 • Announce Slide Show
 • 1 การขยายระยะเวลาบังคับใช้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ ฉบับใหม่
 • Slide TVER
 • Tax Slide
 • Tax2
 • อบก. สนับสนุน การพัฒนาโครงการ T-VER และการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

ที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 128 หมู่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ที่ตั้งโครงการ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 1. สาขารามอินทรา 2. สาขาชุมพร 3. สาขาพัทยาใต้ 4. สาขากำแพงเพชร 5. สาขากาญจนบุรี 6. สาขาลพบุรี 7. สาขาหนองคาย 8. สาขาแม่ริม 9. สาขาอยุธยา 10. สาขาลำปาง 11. สาขาหัวหิน 12. สาขาคลองหลวง 13. สาขาเพชรบูรณ์ 14. สาขามุกดาหาร 15. สาขานครพนม 16. สาขาศาลายา 17. สาขามหาสารคาม 18. สาขานครอินทร์ 19. สาขาบางบัวทอง 20. สาขาปทุมธานี
Banner2
Banner3
Banner4

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

03 มกราคม 2562
ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - พลังงานทดแทน - ...
03 มกราคม 2562
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
22 ตุลาคม 2561
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินกา ...
Banner2
Banner3