logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • Announce Slide Show
 • 1 การขยายระยะเวลาบังคับใช้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ ฉบับใหม่
 • Tax2
 • Tax Slide
 • Slide TVER
 • อบก. สนับสนุน การพัฒนาโครงการ T-VER และการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

ที่ตั้งโครงการ
111 หมู่ที่ 9 ซอย11 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ตั้งโครงการ
8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ที่ตั้งโครงการ
สถานที่ฝังกลบขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ส่วนขยายที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Banner2
Banner3
Banner4

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

03 มกราคม 2562
ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - พลังงานทดแทน - ...
03 มกราคม 2562
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
22 ตุลาคม 2561
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินกา ...
Banner2
Banner3