logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการ
 • กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศ!!! รับสมัครคัดเลือกโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้การสนับสนุนสำหรับการพัฒนาโครงการและการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการ T-VER ปีงบประมาณ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจฯ (T-VER) กลไกลดโลกร้อน”

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

ที่ตั้งโครงการ
สำนักงานวิสาหกิจธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ เลขที่ 32 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานวิสาหกิจธนาคารต้นไม้บ้านแดง เลขที่ 7 หมู่ที่ 14 ถนน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้งโครงการ
80/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ที่ตั้งโครงการ
4/3 หมู่ที่ 1 ซอยขุนอินทร์2 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
Banner2
Banner3
Banner4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

03 มกราคม 2562
ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - พลังงานทดแทน - ...
03 มกราคม 2562
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
22 ตุลาคม 2561
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินกา ...
Banner2
Banner3
Comment Banner

โครงการ T-VER