เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

สรุปจำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก


ปี
สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

สรุปจำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
เดือน จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (โครงการ) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด / ดูดซับได้ (tCO2e)
รวม (โครงการ): 4
ปริมาณก๊าซฯ รวม (tCO2e): 280,857.00
มีนาคม 4 280,857.00

ปี 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
เดือน จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (โครงการ) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด / ดูดซับได้ (tCO2e)
รวม (โครงการ): 20
ปริมาณก๊าซฯ รวม (tCO2e): 287,124.00
กุมภาพันธ์ 1 27.00
กันยายน 14 249,585.00
พฤศจิกายน 5 37,512.00

ปี 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558
เดือน จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (โครงการ) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด / ดูดซับได้ (tCO2e)
รวม (โครงการ): 7
ปริมาณก๊าซฯ รวม (tCO2e): 339,537.00
มีนาคม 2 16,914.00
สิงหาคม 2 41,405.00
กันยายน 3 281,218.00