เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ

ค้นหา: Clear filters
ปี

ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
เดือน จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (โครงการ) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2e/y)
รวม (โครงการ): 7
ปริมาณก๊าซฯ รวม (tCO2e/y): 177,315.00
มีนาคม 2 126,537.00
พฤษภาคม 5 50,778.00

ปี 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
เดือน จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (โครงการ) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2e/y)
รวม (โครงการ): 26
ปริมาณก๊าซฯ รวม (tCO2e/y): 823,415.00
มีนาคม 7 141,090.00
มิถุนายน 5 132,925.00
สิงหาคม 4 66,809.00
กันยายน 3 37,298.00
พฤศจิกายน 7 445,293.00

ปี 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558
เดือน จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (โครงการ) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2e/y)
รวม (โครงการ): 8
ปริมาณก๊าซฯ รวม (tCO2e/y): 510,945.00
กรกฎาคม 6 510,133.00
สิงหาคม 1 69.00
กันยายน 1 743.00

ปี 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เดือน จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (โครงการ) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2e/y)
รวม (โครงการ): 12
ปริมาณก๊าซฯ รวม (tCO2e/y): 193,467.00
สิงหาคม 3 23,879.00
กันยายน 6 90,358.00
ตุลาคม 1 74,114.00
ธันวาคม 2 5,116.00