เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

      ในกรณีที่พบว่าปริมาณคาร์บอนเครดิต (TVERs) ที่ได้รับการรับรองจาก อบก. สูงกว่าความเป็นจริงผู้พัฒนาโครงการจะต้องชดเชยโดย
      1. หักจากปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองแล้วของโครงการหรือ
      2. ซื้อคาร์บอนเครดิตจาก
          - โครงการ T-VER อื่นๆ
          - โครงการ CDM, GS, VCS ที่ดำเนินการในประเทศไทย
          - โครงการอื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด