เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

      การกำหนดระยะเวลาการคิดเครดิตต้องสอดคล้องกับอายุของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หลักของโครงการ หรือสิทธิในการดำเนินโครงการ
      กรณีที่โครงการเริ่มดำเนินการแล้วผู้พัฒนาโครงการสามารถกำหนดวันที่เริ่มคิดเครดิตย้อนหลังไปได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการต่อ อบก.ครบถ้วน
      กรณีที่โครงการยังไม่ได้ดำเนินการผู้พัฒนาโครงการสามารถกำหนดวันที่เริ่มคิดเครดิตได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการต่อ อบก.ครบถ้วน
      1. โครงการทั่วไป ระยะเวลาการคิดเครดิตของแต่ละโครงการไม่เกิน 7 ปี
      2. โครงการประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ระยะเวลาการคิดเครดิตของแต่ละโครงการ ไม่เกิน 20 ปี