logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560

เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเพิ่มพูนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้

มื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560

{phocagallery view=category|categoryid=41|limitstart=0|limitcount=0}

  • Hits: 1349