logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • หน้าแรก
 • T-VER
 • GHG
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560

เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560

Show image

เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเพิ่มพูนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้

มื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560

{phocagallery view=category|categoryid=41|limitstart=0|limitcount=0}

 • Hits: 134