เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

      โครงการที่สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER ต้องเข้าข่ายประเภทโครงการดังต่อไปนี้
      1) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
      2) พลังงานทดแทน
      3) การจัดการของเสีย
      4) การจัดการในภาคขนส่ง
      5) ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
      6) การเกษตร
      7) อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด