เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน

 SWE L

“ปีงบประมาณ 2561 อบก. สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในการดำเนินโครงการ T-VER ” 

วันที่ 5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบก. ณ บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยีร่วมหารือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction:T-VER) จากกิจกรรมการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม(Absorption Chiller) โดยใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า มาเป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่อง Absorption Chiller ทดแทนการใช้ความร้อนจากเครื่องผลิตความร้อนที่ใช้ระบบไฟฟ้า สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินเครื่องจักรลงได้  และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER และเรียนรู้หลักการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER Methodology) ณ บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จังหวัดนครราชสีมา