เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน

 

 

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด 

ณ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 90 MW

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER กับ อบก.