logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

covertali

 

20170307 105415

 

เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และกิจกรรมดังกล่าวได้รับการประเมินปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

 

และได้รับการรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 380 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

{phocagallery view=category|categoryid=28|limitstart=0|limitcount=0}

 

 

 

 

  • Hits: 1870