เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER
ขอเชิญเข้าร่วมงาน!!! การลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน ณ ห้องชะอำ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เพชรบุรี
Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
ข่าวสารและกิจกรรม

 กำหนดการจัดกิจกรรม
JavaScript either reported a fatal error or is not running.
loader
tangle 75cef0
สื่อมัลติมีเดีย
tangle a4def4
 ถาม - ตอบ ?
 

1. ข้อดีของโครงการ T-VER คืออะไร?
ตอบ เอกสารโครงการที่ต้องจัดเตรียมเป็นภาษาไทย ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจาก CDM แต่นำมาปรับให้มีวิธีการคำนวณและการติดตามผลที่ง่ายขึ้น ผู้ประเมินภายนอกมีหลายกลุ่มนอกเหนือจาก DOE

 

2. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ คือ ?
ตอบ ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ คือ วิธีที่ใช้ในการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER ผู้พัฒนาโครงการสามารถเลือกระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

 

3. VVB คือ ?
ตอบ ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation/Verification Body: VVB) ผู้ประเมินภายนอก คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด โดยผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ T-VER จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อบก.