จากข้อมูลสถานการณ์การดำเนินโครงการ PMR พบว่า

  • ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 19 ประเทศ มีประเทศที่ได้รับการเห็นชอบข้อเสนอโครงการ (MRP) แล้ว 15 ประเทศ
  • ปัจจุบันมีการลงนามเอกสารข้อตกลงรับเงินสนับสนุน (Grant Agreement) และเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ บราซิล ชิลี จีน คอสตาริกา          โมร็อคโค ไทย ตุรกี ยูเครน จอร์แดน อินโดนีเซีย เปรู และแอฟริกาใต้

ปรเทศสมาชิก

     PMR ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกองทุน (PMR Trust Fund)
  2. ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
  3. ประเทศ/รัฐ ที่เข้าร่วมด้านวิชาการ
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ การพิจารณากรอบ การดำเนินงาน การนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ การพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอโครงการ วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน (เหรียญสหรัฐ) การดำเนินโครงการ
อาร์เจนตินา PA15        
บราซิล PA3 PA9 Electronic 3,000,000 พ.ค. 2015
ชิลี PA1 PA4 PA5 3,000,000  ก.ย. . 2014
จีน PA1 PA4 PA5 8,000,000  พ.ค. .2014
โคลอมเบีย PA1 PA8 PA9 3,000,000  
คอสตาริกา PA1 PA4 PA5 3,000,000 ก.ย. .2015
อินเดีย PA3 PA15      
อินโดนีเซีย PA1 PA6 PA7 3,000,000 ต.ค. 2016
จอร์แดน PA3 PA13 PA14 3,000,000 พ.ค. 2016
เม็กซิโก PA1 PA4 PA5 3,000,000  
โมร็อคโค EX MTG[1] PA8 PA9 3,000,000 ก.ค. 2015
เปรู PA5 PA13 PA14 3,000,000 ต.ค. 2016
แอฟริกาใต้ PA3 PA10 PA11 5,000,000 มี.ค. 2017
ศรีลังกา PA14        
ไทย PA1 PA7 PA8 3,000,000 ก.พ. 2016
ตูนีเซีย PA8        
ตุรกี PA1 PA5 PA6 3,000,000, ธ.ค. 2013
ยูเครน PA2 PA9 Electronic 3,000,000 เม.ย. 2016
เวียดนาม PA3 PA9 PA10 3,000,000  
รวม 19 16 15 53,000,000 12

 


[1]EX MTG หมายถึง Extraordinary Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560