องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

โทรศัพท์ 0 2141 9841-9
โทรสาร 0 2143 9804
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ www.ghgreduction.tgo.or.th/pmr

แผนที่หน่วยงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.