การจัดการในภาคขนส่ง (TM)


รหัส เวอร์ชั่น ชื่อวิธีการคำนวณ ดาวน์โหลด
LESS-TM-01 01 การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือไฮบริดทดแทนยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล LESS-TM-01-version_01.xlsx