การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE)

ค้นหา: Clear filters
รหัส
ชื่อวิธีการคำนวณ

รหัส เวอร์ชั่น ชื่อวิธีการคำนวณ ดาวน์โหลด
LESS-EE-01 1 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
LESS-EE-02 1 การลดการใช้เชื้อเพลิง
LESS-EE-03 3 การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
LESS-EE-04 1 ติดตั้งปล่องสำหรับระบายความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศออกสู่ภายนอกบริเวณติดตั้งเพื่อลดอุณหภูมิอากาศขาเข้าเครื่องอัดอากาศ
LESS-EE-05 1 ปรับลดแรงดันลมอัดขาออกจากเครื่องอัดอากาศ
LESS-EE-06 1 บำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบอัดอากาศ เช่น ชุดกรองอากาศ ตัวแยกน้ำมัน อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัด ฯลฯ
LESS-EE-07 1 ซ่อมแซมจุดรั่วไหลของลมอัดในระบบท่อส่งและจุดเชื่อมต่อ
LESS-EE-08 1 หุ้มฉนวนกันความร้อนที่ผนังตู้อบที่มีฮีตเตอร์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
LESS-EE-09 1 หุ้มฉนวนกันความร้อนที่ฮีตเตอร์แบบรัดท่อในเครื่องฉีดพลาสติก
LESS-EE-10 1 หุ้มฉนวนกันความร้อนที่ผนังอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำ