สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ขอเชิญร่วมการสัมมนาในหัวข้อ

"ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน" 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โดยท่านสามารถลงทะเบียนร่วมได้ที่

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โทร. 0 2141 9845 หรือ 090-9730509 หรือ 086-7325460

โทรสาร. 0 2143 8404

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2559   ** สัมมนาฟรี...ไม่จำกัด **