สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ขอเชิญร่วมการสัมมนาในหัวข้อ

"ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน" 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ห้องทุ่งศรีเมือง 1 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี ถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยท่านสามารถลงทะเบียนร่วมได้ที่  

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โทร. 0 2141 9845 หรือ 090-9730509 หรือ 086-7325460

โทรสาร. 0 2143 8404

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559   ** สัมมนาฟรี...ไม่จำกัด