ขอเชิญร่วมการสัมมนา 

"ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน" ครั้งที่ 4
วันที่ 15 มีนาคม 2561 
ณ ห้องแสนสำราญ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

 

ลงทะเบียน

https://goo.gl/Rs4uUC

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนาได้ที่นี่