ขอเชิญร่วมการสัมมนา 

ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน ครั้งที่ 2
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ลงทะเบียนร่วมงาน 

https://goo.gl/sDw3ZZ

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

เอกสาร:
เอกสารประกอบการสัมมนา ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลบราชธานี HOT
วันที่ วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 11:05 File Size 29.98 MB ดาวน์โหลด 410.00 ดาวน์โหลด