ภาพถ่ายพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร 
ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 19 กันยายน 2560 

ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

https://www.facebook.com/pg/LESS-264955270601441/photos/?tab=album&album_id=358317017931932

 

หรือสามารถ download ไฟล์ภาพต้นฉบับได้ที่

http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=1578