วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท กรุงเทพกรีธา จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ LESS เพื่อขอการรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทางบริษัทดำเนินกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ ขนาด 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายและมุ่งมั่นในเรื่องการอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ไม้มาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างสนามทำให้สนามกอล์ฟนวธานีรายล้อมไปด้วยไม้ใหญ่หลากหลายสายพันธุ์และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสนามกอล์ฟ บริษัทจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว