สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS)
สำหรับ กลุ่มโรงพยาบาลและโรงแรม


  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ แนะนำขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และฝึกอบรมการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมด้าน การจัดการพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง การจัดการขยะและของเสีย และการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงกำหนดจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใน  วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนร่วมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchH44d_C4VR0prsTm_uBVBz6e2KlcPDdenPpFfuD3byvsTfg/viewform

 

กำหนดการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โทร. 0 2141 9844-5 หรือ 0818759461
โทรสาร. 0 2143 8404

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** กรุณาลงทะเบียนร่วมงานภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 **


หมายเหตุ: 
1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหากมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว
2. ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก
3. ไม่มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานสัมมนา