สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมการสัมมนาในหัวข้อ

"ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน" ประจำปี 2560

    เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ แนะนำขั้นตอนการพัฒนาโครงการ แนะนำแนวทางการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในแต่ละประเภทกิจกรรม และเผยแพร่ผลสำเร็จของกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-17.00 ณ ห้องวี-วัน 6 โรงแรมวีวัน โคราช ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านสามารถลงทะเบียนร่วมได้ที่
    ลงทะเบียน (คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์)
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdtUeoWlLaHkoMcbpB7aT-wSZ8AVUDMPNtzxhp6goPAZsbkA/viewform

    กำหนดการ
    icon pdf

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
    โทร. 0 2141 9845 หรือ 090-9730509 หรือ 086-7325460
    โทรสาร. 0 2143 8404 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


** สัมมนาฟรี กรุณาลงทะเบียนร่วมงาน ภายในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 **

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหากมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว

Cover Picture