(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

      ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือทวิภาคี JCM กับประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นับเป็นประเทศที่ 16 โดยประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือฯ แล้ว ได้แก่ ประเทศมองโกเลีย บังกลาเทศ เอธิโอเปีย  เคนยา  มัลดีฟส์ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย คอสตาริกา ปาเลา กัมพูชา เม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย ชิลี เมียนมา

พิธีลงนามความร่วมมือทวิภาคี JCM
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ณ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว
ระหว่าง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับ H.E. Ms. Tamayo Marukawa 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น

      เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกฎกติกา แนวทาง รวมทั้งแบบฟอร์มที่จะใช้ในการดำเนินงานภายใต้กลไก JC