เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

Show image

เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานความร้อน
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสนับสุนการตรวจสอบความใช้ได้

การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER” 

{phocagallery view=category|categoryid=30|limitstart=0|limitcount=0}

  • Hits: 23819