Cover L

งานสัมมนาโอกาสและการพัฒนาโครงการกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดงานสัมมนาโอกาสและการพัฒนาโครงการกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องเอ็กเซคคิวทีฟ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยที่ต้องการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไก Joint Crediting Mechanism (JCM Model Project) โดยในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น จะเปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันทื่ 7 เมษายน 2560 จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศผลประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งนับจากกลางปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทของประเทศไทยได้รับทุนนี้แล้วทั้งหมด 20 บริษัท จำนวน 21 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวมกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท

เอกสาร:
Background and Development of JCM

วันที่ วันพุธ, 12 เมษายน 2560 00:06 ดาวน์โหลด 36.00 ดาวน์โหลด

JCM-Support Programmes 7 Apr 17

วันที่ วันพุธ, 12 เมษายน 2560 00:08 File Size 1.53 MB ดาวน์โหลด 32.00 ดาวน์โหลด

How to apply for JCM financial support 7 Apri 17

วันที่ วันพุธ, 12 เมษายน 2560 00:08 File Size 1.47 MB ดาวน์โหลด 31.00 ดาวน์โหลด

กำหนดการสัมมนา JCM 7 เม.ย. 60

วันที่ วันพุธ, 12 เมษายน 2560 00:09 File Size 140.4 KB ดาวน์โหลด 28.00 ดาวน์โหลด