โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาเป็นโครงการ JCM Model Project จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ในปีงบประมาณ 2558 ทั้งหมดจำนวน 21 โครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวม 87,268 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/y)

No.

Project Title

Expected GHG emission reduction(tCO2eq/y)

1

Reducting GHG Emission at Textile Factory by Upgrading to Air-saving Loom

646

2

Introduction of Solar PV System on Factory Rooftop

776  

3

Energy Saving at Convenience Stores with High Efficiency Air-Conditioning and Refrigerated Showcase

4,970

4

Energy Saving for Semiconductor Factory with high Efficiency Chiller and Compressor

620  

5

Installation of Co-Generation Plant for On-Site Energy Supply in Motorcycle Factory

7,308

6

Energy Saving for Air-Conditioning in Tire Manufacturing Factory withHigh Efficiency Centrifugal Chiller

385  

7

Installation of High Efficient Air Conditioning System, Chillers in Semiconductor Factory

2,588

8

Introduction of High Efficiency lon Exchange Membrane Electrolyzer in Caustic Soda Production Plant

2,110
9 Introduction of LED Lighting to Sales Stores 1,774
10 Introduction of High Efficiency Chilled Water Supply System in Milk Factory 1,219
11 Introduction of 12 MW Power Generation System by Waste Heat Recovery for Cement Plant  31,180
12 Introduction of Co-genration System to Motor Parts Factory 5,904
13 Introduction of 3.4MW Rooftop Solar Power System to Air Conditioning Parts Factories 1,963
14 Introduction of 1.5MW Rooftop Solar Power System and Advanced EMS for Power Supply in Paint Factory 1,344
15  Introduction of Energy-saving Refrigerator and Evaporator with Mechanical Vapor Recompression Type at Amino Acid Producing Plant  2,460 
16 Introduction of Energy Efficency Refrigeration System in Industrial Cold Storge 295
17 Introducing Heat Recovery Heat Pumps 1,171
18 Introduction of 5MW Floating Solar Power System on Industrial Water Reservoir 4,791
19 Introduction of 27MW Rooftop Solar Power System to Large Supermarkets 11,194
20 Introduction of High-efficiency Boiler System to Rubber Belt Plant 2,623
21 Energy Saving by Air-Conditioning Control System in Precision Parts Factories 1,947

Total Expected GHG emission reduction

87,268