หน้าแรก หน้าแรก ค้นหา ค้นหา กลับ กลับ
หมวดหมู่: เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนหมวดหมู่ย่อย: 3
icon_load03.png
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ย่อย: 0
จำนวนไฟล์: 6
icon_load03.png
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ย่อย: 0
จำนวนไฟล์: 2
icon_load03.png
ประกาศสืบราคา จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน

หมวดหมู่ย่อย: 0
จำนวนไฟล์: 3 
เอกสาร:
zip.png แบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามประกาศ คตง.
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 File Size 97.75 KB ดาวน์โหลด 6.00 ดาวน์โหลด
pdf.png แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 File Size 120.44 KB ดาวน์โหลด 2.00 ดาวน์โหลด
pdf.png แบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประกาศ คตง.
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 File Size 256.27 KB ดาวน์โหลด 2.00 ดาวน์โหลด
pdf.png ประกาศยกเลิกการสืบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้องภายใน อบก. เพื่อปรับปรุงเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอบรมเพื่อการเรียนร้ และห้องศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

ประกาศยกเลิกการสืบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้องภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อปรับปรุงเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอบรมเพื่อการเรียนร้ และห้องศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

วันที่ 25 มิ.ย. 2559 File Size 79.06 KB ดาวน์โหลด 3.00 ดาวน์โหลด
pdf.png ประกาศสืบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ระยะที่ 1) วันที่ 17 มีนาคม 2558
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 File Size 1.37 MB ดาวน์โหลด 6.00 ดาวน์โหลด
pdf.png ประกาศสืบราคาเช่ารถยนต์ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 File Size 364.86 KB ดาวน์โหลด 2.00 ดาวน์โหลด
pdf.png ประกาศแข่งขันราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 File Size 1.49 MB ดาวน์โหลด 3.00 ดาวน์โหลด