แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 31 มีนาคม 2560
อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 31 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 30 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26 มีนาคม 2560
หารือโครงการ T-VER ณ มหาวิทยาลัยพะเยาเจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับคณะอาจารย์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction:T-VER) 23 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 23 มีนาคม 2560
อบก. หารือโครงการ T-VER ณ การไฟฟ้านครหลวง 22 มีนาคม 2560
หารือโครงการ T-VER @จังหวัดระยอง 18 มีนาคม 2560
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” 15 มีนาคม 2560
อบก. ประกาศเฉลิมพระเกียรติการคำนวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 06 ตุลาคม 2559