แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
อบก. เข้าร่วมกับ บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด ในการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ของ บริษัท พรีเมียร์ ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 20 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560
งานสัมมนาโครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 12 กรกฎาคม 2560
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก.ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560