แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
อบก.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER” 18 ธันวาคม 2560
อบก. จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกและผู้ทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร ครั้งที่ 2 18 ธันวาคม 2560
อบก. จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกและผู้ทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัย 18 ธันวาคม 2560
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 27 ตุลาคม 2560
ประกาศผล!!! รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ระยะที่ 2 20 ตุลาคม 2560
ประกาศผล!!! รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการ T-VER ระยะที่ 1 10 ตุลาคม 2560
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2561 03 ตุลาคม 2560
การอบรม Workshop on the Joint Crediting Mechanism (JCM) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ : Technical Officer for Low Carbon City (LCC) Program Package Reference No. CS-2 (2) 18 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมโครงการการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ หรือการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะที่ 2 (หมดเขต วันที่ 16 ตุลาคม 2560) 10 สิงหาคม 2560