แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผล!!! รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ระยะที่ 2 20 ตุลาคม 2560
ประกาศผล!!! รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการ T-VER ระยะที่ 1 10 ตุลาคม 2560
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2561 03 ตุลาคม 2560
การอบรม Workshop on the Joint Crediting Mechanism (JCM) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ : Technical Officer for Low Carbon City (LCC) Program Package Reference No. CS-2 (2) 18 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมโครงการการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ หรือการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะที่ 2 (หมดเขต วันที่ 16 ตุลาคม 2560) 10 สิงหาคม 2560
อบก. เข้าร่วมกับ บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด ในการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ของ บริษัท พรีเมียร์ ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 20 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560