แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่โครงการ” (สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล: สิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2561) 24 เมษายน 2561
[ขยายเวลา] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ Partnership for Market Readiness: PMR (สิ้นสุดถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561) จำนวน 2 ตำแหน่ง 02 เมษายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงาน!!! การลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องชะอำ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 07 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม: หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 07 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงาน!!! การลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. 01 กุมภาพันธ์ 2561
Download เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” วันที่ 26 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย” วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 08 มกราคม 2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบก. ณ บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยีร่วมหารือการพัฒนาโครงการ T-VER 05 มกราคม 2561
ดาวน์โหลด!!! เอกสารประกอบการสัมมนา“โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง ดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 19 ธันวาคม 2560
อบก.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER” 18 ธันวาคม 2560