ขอเชิญร่วมการสัมมนา 

ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

ลงทะเบียนร่วมงาน
https://goo.gl/xK1fGC

LESS นครปฐม 0113