logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานความร้อน

กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสนับสุนการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบโดย

ผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER”

 {phocagallery view=category|categoryid=9|limitstart=0|limitcount=0}

  • Hits: 1887