เจ้าหน้าที่ อบก. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Show image

cover

 

cover S

 

        เจ้าหน้าที่ อบก. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทน หลอดฟลูออเรสเซนต์ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ และภายในบริษัทฯ และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 2.5 MW โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 และบริษัทฯ จะนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกกับ อบก.

 

{phocagallery view=category|categoryid=6|limitstart=0|limitcount=0}

  • Hits: 247