องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม เวลา 13.0016.30 น.

ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

อบก. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ โดยคลิกที่นี่ REGISTER  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเมธภัค โทรศัพท์ 02 141 9833 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.