เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ณ โฮมโปร สาขาประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี