เจ้าหน้าที่ อบก. กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI)

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9MW)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560