เจ้าหน้าที่ อบก. และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI)

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

ของ บริษัท วีที การ์เม้นท์ จำกัด ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มิถุนายน 2560  

โดยดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 100.8 kW