อบก. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน

Asean Sustainable Energy Week 2017

วันที่ 7-10 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา