เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าบนพื้นที่ดอยตุง

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เพื่อเพิ่มพูนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560