อบก. ร่วมกับ โรงแรมสุโกศล หารือแนวทางการเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560