IMG 4395

 

อบก. ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเอกสารโครงการ T-VER การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง